Thông báo triệu tập sinh viên tham gia học buổi sinh hoạt công dân- Sinh viên giữa khóa với sinh viên các lớp khóa D2021; D2022

Thông báo về việc phòng, chống sốt xuất huyết
04/10/2023
Đoàn cán bộ của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thăm và làm việc tại Đại học Hudderfield (Vương quốc Anh)
04/10/2023

Thực hiện kế hoạch số 934/KH-HV ngày 28/08/2023 của Học viện, về việc tổ chức buổi sinh hoạt công dân-SV giữa khóa, cuối khóa cho sinh viên chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông. Học viện thông báo triệu tập Sinh viên tham gia lớp học như sau:

  1. Thời gian, hình thức, đối tượng tham gia
  • Đối tượng: Toàn bộ sinh viên đại học chính quy khóa D2021 và D2022 (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt buộc mỗi sinh viên phải tham gia đủ 3 đợt học tuần sinh hoạt công dân trước khi tốt nghiệp đại học tại Học viện).
  • Hình thức học: trực tiếp tại Hội trường A2, trực tuyến qua phòng Zoom.
  • Thời gian: Chủ nhật ngày 8/10/2023:

Buổi sáng từ  08h00-12h00 các lớp khóa D2022.

Buổi chiều từ: 13h30-17h30 các lớp khóa D2021

Các lớp có tên trong danh sách dưới đây sẽ tham gia học trực tiếp tại hội trường A2 cơ sở đào tạo Hà Đông.

STT Lớp STT Lớp STT Lớp STT Lớp
1 D22CQAT01 9 D22CQKH01 17 D21CQAT02 25 D21CQPT01
2 D22CQBC01 10 D22CQPT04 18 D21CQCN03 26 D21CQACCA
3 D22CQCN01 11 D22CQVT01 19 D21CQCN11 27 D21CQKT02
4 D22CQCN02 12 D22CQVT06 20 D21CQVT01 28 D21CQMR04
5 D22CQMR01 13 E22CQCN05 21 D21CQVT05 29 D21CQTC01
6 D22CQTC01 14 D22CQKT02 22 E21CQCN01 30 D21CQTT01
7 D22CQTT01 15 D22CQQT02 23 D21CQDT03 31 D21CQTM02
8 D22CQĐT03 16 D22CQTM02 24 D21CQQT01

Các lớp còn lại của khóa D2021 và D2022 sẽ học trực tuyến qua hệ thống Zoom theo thời gian học của khóa mình.

Địa chỉ lớp học Zoom:         Buổi sáng: ID phòng học 823 3348 6228

Buổi chiều: ID phòng học 823 3348 6228

  1. Nội dung học tập gồm 03 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Khơi dậy khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ hiện nay

Chuyên đề 2: Hướng dẫn sinh viên đánh giá kết quả rèn luyện trên hệ thống Slink từ học kỳ I năm học 2023-2024

Chuyên đề 3: Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và kỹ năng cứu nạn, cứu hộ khác.

Để buổi học được diễn ra đúng thời gian quy định đạt kết quả tốt, Học viện đề nghị sinh viên tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ và quét mã QR code để tính điểm rèn luyện trên hệ thống Slink trong học kỳ I năm học 2023-2024.

695 lượt xem