THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO VỀ BIG DATA SAMSUNG TÀI TRỢ

Thư cảm ơn
21/09/2023
HCLTech thông báo tuyển dụng
21/09/2023

Thực hiện kế hoạch của Học viện về việc triển khai chương trình hợp tác giữa PTIT và Samsung SRV năm 2023, Khoa Viễn thông 1 phối hợp với Samsung SRV tổ chức khóa học về Big data dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông của Học viện.

1. Thời gian đào tạo: từ 01/10/2023 đến 31/10/2023
2. Nội dung đào tạo:
– Khóa học trang bị cho sinh viên các khái niệm và kiến thức cơ bản liên quan đến dữ liệu lớn, kiến trúc và giải pháp dữ liệu lớn sử dụng Spark, cùng với một số ứng dụng thực tế.

– Sinh viên cũng được đào tạo về các vấn đề liên quan đến giải pháp công nghệ, kỹ thuật cơ bản trong việc xây dựng và quản trị hệ thống dữ liệu lớn, cũng như về các công nghệ và kỹ thuật lưu trữ và xử lý dữ liệu cơ bản bằng Spark.

-Ngoài ra, môn học cũng bao gồm ứng dụng học máy trong xử lý dữ liệu lớn với SparkML.

– Đồng thời, sinh viên được trang bị khả năng áp dụng kiến thức đã học để thực hiện quy trình ETL và giải quyết một số vấn đề thực tế trong lĩnh vực dữ liệu lớn.

3. Thời gian đăng ký: từ 14h00 ngày 22/9 đến 09h00 ngày 26/9/2023:
Sinh viên đăng ký các khóa học do Khoa Viễn thông 1 phối hợp với Samsung SRV tổ chức theo biểu mẫu sau:
▪️Lớp học Big data: https://forms.office.com/r/KDgpezkzrT

Lưu ý:
– Sinh viên sử dụng tài khoản email PTIT để đăng ký;
– Mỗi sinh viên chỉ đăng ký 1 lần với 1 lớp;
– Sinh viên chỉ đăng ký tham gia nếu đảm bảo đi học đầy đủ từ 80% số buổi học lý thuyết và thường xuyên luyện tập online trên hệ thống cổng thực hành hoặc làm bài tập lớn.

4. Công bố kết quả đăng ký: ngày 27/9/2023 tại website chính thức của Khoa Viễn thông 1: https://khoavienthong1.ptit.edu.vn/
5. Thi và cấp chứng chỉ:

Sau khi hoàn thành các nội dung của khóa học, sinh viên sẽ thi và được cấp chứng chỉ nếu đủ điều kiện.

Thời gian thi và cấp chứng chỉ dự kiến: Từ 01/11 đế 15/11/2023.
Giải quyết vướng mắc:
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ với Văn phòng khoa Viễn thông 1 theo số ĐT: 0902290808 để được hỗ trợ giải quyết.

19 lượt xem