Thông báo chi tiền khen thưởng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Hội thảo quốc tế thuộc dự án MOTIVE “Bộ công cụ tự đánh giá năng lực cốt lõi đạt được trong quá trình đào tạo”
15/07/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 (lần 2)
15/07/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo chi tiền khen thưởng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Hình thức chi tiền:

    1.  Đối với sinh viên không có số tài khoản, sinh viên nhận tiền mặt trực tiếp tại P.118 nhà A1- Phòng Tài chính Kế toán, thời gian nhận bắt đầu từ sáng ngày 15/07/2022 (danh sách kèm theo).
    1.  Đối với sinh viên có số tài khoản, nhận tiền qua tài khoản ngân hàng (danh sách kèm theo).
    2. Danh sách kèm theo: DS khen thuong ky 1_21_22

Trân trọng./.

999 lượt xem