Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 34 năm 2022

Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 4 thông báo tuyển dụng đợt 3 năm 2022
19/08/2022
Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
20/08/2022

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3,5,6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 34 năm 2022 (từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022), theo kế hoạch công tác năm 2022 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi công tác 02 ngày, từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 23/8/2022.

Học viện thônng báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 3 ngày 23/8/2022 và  chiều thứ tại cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ thứ 5 ngày 25/8/2022, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

444 lượt xem