13/01/2022
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Vũ Đức Hiệu

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên […]
28/12/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Huỳnh Cao Tuấn

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển các kỹ thuật biểu diễn biểu cảm khuôn mặt […]
24/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phạm Hùng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch cho mạng thông tin di […]
02/11/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Phan Thị Thể

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: ĐỊNH TUYẾN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ TRONG MẠNG CẢM […]
05/10/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Tuấn Linh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG (NGÃ) SỬ DỤNG CẢM BIẾN […]
04/10/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Trịnh Văn Anh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: Một số hệ mã hóa với quyền giải mã linh động […]
10/08/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Xuân Dũng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN RÚT GỌN ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ […]
21/06/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS.Nguyễn Thị Hội

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ  Tên đề tài luận án tiến sĩ: MÔ HÌNH HÀNH VI VÀ QUAN TÂM CỦA NGƯỜI DÙNG TRÊN […]
15/06/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Thu Nga

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: GIẢI PHÁP TRUYỀN DẪN VÀ CHUYỂN TIẾP TÍN HIỆU QUANG DỰA […]
17/05/2021
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sĩ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS. Bùi Công Thành

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển một số mô hình phát hiện bất thường mạng […]