Lịch, danh sách các nhóm thực hành môn Vật lý 1 các lớp khóa 2009

Lịch thi học kỳ hệ tại chức khoá 06 và thi học kỳ hệ chính quy lớp cao đẳng khoá 07
22/02/2010
Lịch, danh sách thi lại kỳ 1 năm học 2009-2010 (các lớp khóa 06, 07 và 08)
24/02/2010
Show all

Phòng GV&CTSV thông báo lịch thực hành, danh sách phân nhóm sinh viên thực hành môn Vật lý 1 học kỳ 2 năm học 2009-2010 của các lớp sinh viên ngành ĐTVT, CNTT, và KTĐT khóa 2009 như sau:

Để xem Lịch, Danh sách chi tiết của lớp/nhóm mình, mời tải các file kèm.

Lịch thực hành
Danh sách các lớp/nhóm sinh viên