Kế hoạch học lại trong hè năm học 2009-2010

Danh sách, TKB cac lop hoc lại tháng 5-2010 (đợt 2 năm học 2010-2011)
06/05/2010
Thông báo lịch, danh sách thi lần 2 học kỳ II năm học 2009-2010
07/05/2010
Show all

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch tổ chức học lại tại Cơ sở đào tạo Hà đông (kế hoạch số: 1283/KH-GV&CTSV, ngày 02/11/2009 của Học viện), Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức học lại  đối với một số lớp học riêng năm học 2009-2010 như sau:

1. Thời gian học lại từ ngày 6/7÷06/08/2010, học trong và ngoài giờ hành chính, ; thời gian thi: trong khoảng: 2/8÷6/08/2010  (Thời khóa biểu, lịch thi thông báo ngày 20/6/2010).
* Những sinh viên thuộc diện phải học lại:
– Không đủ điều kiện dự thi lần 1;
–   Bị đình chỉ thi;
–  Thi lần 2 mà điểm môn học vẫn không đạt .
2. Đăng ký học lại:
– Thủ tục: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký và nộp phí học lại tại phòng kế toán, phòng GV&CTSV sẽ thông báo các môn sẽ học vào hè
– Thời hạn đăng ký: từ 15/5 đến 25/5/2010. Quá hạn trên, sinh viên không nộp phí học lại, coi như không đăng ký học lại.
– Phí học lại70.000 đ/đvht
3. Tổ chức học lại và thi: Việc tổ chức học lại và thi được thực hiện theo quy chế, quy định đào tạo hiện hành (như môn học chính khóa trong tất cả các hoạt động điểm danh, làm bài tập/kiểm tra/thực hành, thi hết môn,…).
Phòng GV&CTSV thông báo tới tất cả các lớp sinh viên biết để thực hiện.
Trân trọng!