Danh sách, TKB cac lop hoc lại tháng 5-2010 (đợt 2 năm học 2010-2011)

Lịch thi lại học kỳ 2 các lớp cao đẳng khoá 07
05/05/2010
Kế hoạch học lại trong hè năm học 2009-2010
07/05/2010
Show all
(19/5/2010), phòng GV&CTSV thông báo về Danh sách, TKB các lớp học lại đợt tháng 5/2010 như sau:

– Danh sách sinh viên

+ Nguyên lý Mác-Lê 1 (2 lớp)

+ Tiếng Anh 1 (3 lớp)

+ Tin học đại cương (1 lớp)

+ Giải tích 1 (1 lớp)

+ Xác suất thống kê (1 lớp)

Thời khóa biểu học lại từ 18/5/2010 đợt 2

Chi tiết xem file đính kèm

(lưu ý TKB đã có thay đổi theo thực tế do Giảng viên đã công bố trên lớp)

Trân trọng thông báo.