Thông báo: Tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2011-2012 (kỳ hè năm 2012)

Thông báo tổ chức thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012
13/04/2012
Thông báo: Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp Liên thông chính quy khóa 2010 Đợt 1
17/04/2012
Show all
Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm học 2011-2012 của Học viện (kế hoạch số 116/KH-GV&CTSV ngày 01/03/2012), phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2011-2012 (kỳ hè năm 2012) như sau:

        1. Thời gian:

        – Thời gian học: Từ 25/06 đến 05/08/2012; mỗi buổi học 5 tiết, sáng từ 7h50; chiều từ 13h20  (Thời khóa biểu các lớp học sẽ thông báo sau).

        – Thời gian thi: từ 23/07 đến 12/08/2012 (sẽ có thông báo sau).

        2. Các môn học: Dự kiến gồm: 53 lớp/môn học (chi tiết kèm theo).

        3. Đối tượng: sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy các lớp, các khóa còn nợ môn (đặc biệt lưu ý những sinh viên các lớp năm cuối còn nợ môn (C09; D08); sinh viên các khóa C08; D07 trở về trước còn nợ môn).

        4. Thủ tục, thời hạn đăng ký: Sinh viên nộp lệ phí học lại để đăng ký học lại (không cần đơn đăng ký) tại Bộ phận 1 cửa – phòng KTTC: trong thời gian từ 16/04 đến 06/05/2012 (đối với sinh viên các khóa từ 2010 trở về trước); từ 16/04 đến 20/05/2012 (đối với sinh viên khóa 2011). Lịch học và danh sách học chính thức phòng GV&CTSV sẽ công bố trước 15/06/2012.

        5. Một số lưu ý:

        – Đối với các môn đã tổ chức học lại trong kỳ hè, Học viện sẽ hạn chế bố trí cho sinh viên còn nợ môn đó được học các lớp ghép trong năm học 2012-2013 (trừ các trường hợp tạm ngừng học…).

       – Sinh viên được quyền đăng ký tối đa 4 môn học/học phần trong kỳ hè.

       – Lớp có số lượng sinh viên quá ít sinh viên hoặc Học viện không thể bố trí được lớp so với kế hoạch dự kiến, lớp học có thể bị hoãn và sinh viên được hoàn lại phí học lại.

      – Lớp có số lượng sinh viên đăng ký học nhiều hơn mức quy định, sinh viên sẽ được hoàn trả phí học lại theo mức chênh lệch tương ứng.

      – Trong trường hợp cùng môn học nhưng khác ngành, bậc đào tạo (khác số đvht) thì sinh viên nợ môn nào đóng lệ phí học lại theo số đvht còn nợ và được bố trí học chung lớp học lại theo chương trình có số đvht lớn hơn; khi thi được thực hiện theo đề thi tương ứng với chương trình của ngành, bậc đào tạo.

      – Việc tổ chức học lại và thi kiểm tra được thực hiện theo quy chế, quy định đào tạo hiện hành (như môn học chính khóa trong tất cả các hoạt động điểm danh, làm bài tập/kiểm tra/thực hành, thi hết môn,…).

        Phòng GV&CTSV thông báo tới tất cả các lớp sinh viên biết để thực hiện.
Trân trọng ./.