17/04/2012

Thông báo: Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp các lớp Liên thông chính quy khóa 2010 Đợt 1

Thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp L10 đợt 1, Phòng  GV&CTSV thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập […]
13/04/2012

Thông báo tổ chức thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Phòng GV&CTSV thông báo: THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012 Kính gửi: […]
07/04/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2010 – 2012 (Đợt 1)

Phòng GV&CTSV thông báo THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Liên thông Cao đẳng – Đại học chính […]
14/03/2012

Đề cương thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập của các lớp hệ Cao đẳng chính quy niên khóa 2009-2012  Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Cao […]
02/03/2012

Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch thực tập và làm tốt nghiệp các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012   Kính gửi:        Sinh viên […]
01/03/2012

Kế hoạch: Thực tập và làm tốt nghiệp các lớp chính quy năm 2012 tại Cơ sở Hà Nội

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012, Học viện thông báo Kế hoạch Thực tập, Thi và làm Đồ án-Khóa luận (ĐA-KL) tốt […]
02/04/2011

Thông báo về tổ chức thực tập tốt nghiệp của các lớp khóa 2007 (update: 31/5/2011)

(27/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo: – Danh sách phân nhóm thực tập (D07VT;   D07CN;   D07DT;   D07QT); – Mẫu phiếu đánh giá, xác nhận của Cơ […]
07/06/2010

Danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn, đề tài tốt nghiệp các lớp D05TC

Phòng GV&CTSV thông báo Khung kế hoạch tốt nghiệp, Kế hoạch ôn thi và Danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn, tên đề tài […]
26/05/2010

Thông báo: xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng khóa 2006 trở về trước

Số: 91/GV&CTSV. Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010 THÔNG BÁO Về việc xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với những sinh […]
10/05/2010

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của các lớp D06

Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch thực tập của các lớp Đại học chính quy khóa 2006 như trong file kèm theo (File kèm). Thông […]