13/04/2010

Kế hoạch, danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp TCD05, TCD04 (trả nợ)

(12/4/2010). Phòng GV&CTSV thông báo: – Danh sách sinh viên đủ, không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp của các lớp TCD05 (File kèm) […]
24/03/2010

Kế hoạch, danh sách phân nhóm thực tập của các lớp C07

Kế hoạch, danh sách phân nhóm thực tập của các lớp C07 (24/3/2010) – Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch và danh sách thực tập […]
07/03/2010

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và tốt nghiệp năm 2010 (CSHĐ)

(06/3/2010) Để giúp các lớp sinh viên nắm được kế hoạch thực tập và tốt nghiệp trong năm 2010, phòng GV&CTSV công bố kế hoạch […]
21/10/2009

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học chính quy ngành QTKD khóa D2005

Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp đại học chính quy khóa 2005 (D05) và các lớp đại học văn bằng 2 khóa 2007 B207) […]
21/10/2009

Danh sách phân công GVHD hướng dẫn sinh viên khóa D05 làm đồ án-khóa luận tốt nghiệp (cập nhật)

1- Thông báo số:  1157/GV&CTSV, ngày 21/9/2009 của Học viện về việc triển khai kế hoạch thi, làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp của các […]
21/10/2009

Kế hoạch, danh sách sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp các lớp văn bằng 2 (B207)

Thông báo số : 141/GV&CTSV, ngày 20/10/2009 của Phòng GV&CTSV.V/v: Triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp của các lớp đại học văn bằng 2 […]