31/03/2014

Thông báo: V/v Thay đổi lịch Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành VT, CN

Ngày 10/04/2014: Phòng Giáo vụ thông báo:  Cập nhật bảng điểm toàn khóa tính đến 10/04/2014 cụ thể sinh viên Download file đính kèm. Mọi thắc […]
20/03/2014

Thông báo V/v: Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 (C11VT, CN, QT, KT)

THÔNG BÁO Về việc Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2011 (C11VT, […]
10/03/2014

Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)             Thực hiện kế hoạch […]
27/02/2014

Thông báo V/v: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3/2014)

KẾ HOẠCH Tổ chức thi tốt nghiệp đối với Sinh viên tại Cơ sở Hà Đông (Tháng 3 năm 2014)             Thực hiện kế hoạch […]
09/01/2014

Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức thực tập hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành QTKD

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp hệ liên thông CĐ – ĐH khóa […]
05/12/2013

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009; hệ ĐHTX khóa 2009(5 năm); hệ ĐHTX khóa 2011 (2,5 năm)

THÔNG BÁO Kết luận của Tiểu ban thi & xét tốt nghiệp về việc xét điều kiện thi tốt nghiệp hệ VHVL khóa 2009, hệ […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp liên thông CĐ – ĐH chính quy khóa 2012 (L12VT, L12CN)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP   Các lớp: Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy – Khóa 2012-2014 […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng chính quy khóa 2011

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI TỐT NGHIỆP   Các lớp: Cao đẳng chính quy – Khóa 2011-2014 (C11) Thực hiện Kế hoạch […]
02/12/2013

Kế hoạch thực tập – thi, làm KLTN các lớp đại học chính quy ngành kế toán khóa 2010-2014 (D10KT)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THI, LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   Các lớp: Đại học chính quy ngành Kế toán niên khóa […]
26/11/2013

Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp môn Triết học hệ LT CĐ-ĐH CQ L11 đợt 2

THÔNG BÁO V/v: Tổ chức hướng dẫn ôn tập, giải đáp thắc mắc thi tốt nghiệp môn Triết học cho hệ chính quy Liên thông […]