Danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn, đề tài tốt nghiệp các lớp D05TC

Lịch thi lần 3 đối với một số môn của C07
03/06/2010
Danh sách các đội và sinh viên đoạt giải thưởng cuộc thi lập trình ACM/ICPC 2010
14/06/2010

Phòng GV&CTSV thông báo Khung kế hoạch tốt nghiệp, Kế hoạch ôn thi và Danh sách sinh viên, giáo viên hướng dẫn, tên đề tài đồ án/khóa luận tốt nghiệp của các lớp đại học tại chức khóa 2005-2010 như sau:

– Khung kế hoạch tốt nghiệp của các lớp D05TC (Chi tiết)

– Kế hoạch ôn thi tốt nghiệp cho những sinh viên không làm đồ án/khóa luận (Chi tiết)

– Các lớp ĐHTC ngành ĐTVT: 22 sinh viên làm đồ án tốt nghiệp; ngành QTKD: 31 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp (Chi tiết)

Trân trọng thông báo.