Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 26 năm 2022

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ĐTDĐ của Samsung tại Việt Nam thông báo tuyển dụng vị trí kỹ sư lập trình
22/06/2022
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phê duyệt đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022
23/06/2022

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3,5,6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 26 năm 2022 (từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022), theo kế hoạch công tác năm 2022 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi công tác 02 ngày, từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 28/6/2022.

Học viện thônng báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 3 ngày 28/6/2022 và  chiều thứ tại cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ thứ 5 ngày 30/6/2022, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

861 lượt xem