Thông báo về việc tham dự chương trình trao đổi nghiên cứu sinh và giảng viên giữa Học viện và Đại học Seville (Tây Ban Nha) theo diện học bổng Eramus+ năm 2022

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG BAMBOO AIRWAYS – KHỞI HÀNH CHUYẾN TÀU NGƯỢC GIÓ VƯƠN CAO 2022
01/03/2022
PHỎNG VẤN – ONBOARD NGAY CÙNG VÔ VÀN CHẾ ĐỘ HẤP DẪN TẠI LG VS DCV
15/03/2022

Thực hiện Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Cộng đồng Châu Âu (Erasmus+ Key Action 1- Higher Education Student and Staff Mobility) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) và ĐH Seville (Tây Ban Nha), Học viện thông báo việc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu sinh và giảng viên giữa Học viện và ĐH Seville, kỳ học tháng 3 – tháng 7/2022. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự, xét tuyển

a) Học bổng trao đổi nghiên cứu sinh: 01 chỉ tiêu, ưu tiên các nghiên cứu sinh là giảng viên đang công tác tại Học viện tại các Khoa: Công nghệ thông tin 1, Kỹ thuật Điện tử 1, Viễn thông 1. Thời gian tham dự chương trình kéo dài trong 3 tháng, dự kiến bắt đầu từ 22/3/2022 đến 31/7/2022.

b) Học bổng trao đổi giảng viên: 01 chỉ tiêu, ưu tiên các giảng viên đang công tác tại Học viện tại các Khoa: Công nghệ thông tin 1, Kỹ thuật Điện tử 1, Viễn thông 1. Thời gian tham dự chương trình kéo dài trong 01 tuần (05 ngày ở tại Seville + 02 ngày đi lại), dự kiến bắt đầu từ 22/2/2022.

2. Ngôn ngữ học tập, làm việc: Tiếng Anh.

3. Tiêu chí tuyển chọn

a) Đối với nghiên cứu sinh: có trình độ tiếng Anh tương đương B2 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên; ưu tiên các nghiên cứu sinh đã có các công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí uy tín nước ngoài;

b) Đối với giảng viên của Học viện: có trình độ tiếng Anh tương đương B2 trở lên theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) hoặc tương đương trở lên, có ít nhất 02 năm công tác tại Học viện; ưu tiên giảng viên có khả năng sử dụng tiếng Tây Ban Nha và có kinh nghiệm hỗ trợ, tham gia và hợp tác với các đối tác Tây Ban Nha;

4. Quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ

a) Quyền lợi:

 • Đối với nghiên cứu sinh: Được Cộng đồng châu Âu và đối tác tài trợ chi phí vé máy bay 2 chiều (tối đa €1500) và chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham gia chương trình trao đổi (€850/tháng);
 • Đối với giảng viên: Được Cộng đồng châu Âu và đối tác tài trợ chi phí vé máy bay 2 chiều (tối đa €1500) và chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian 01 tuần (05 ngày ở tại Seville + 02 ngày đi lại) tham gia chương trình trao đổi là tổng cộng €1.120;

Ghi chú: Nghiên cứu viên và giảng viên trực tiếp làm thủ tục thanh quyết toán với ĐH Seville theo hướng dẫn của đối tác và chương trình.

b) Trách nhiệm, nghĩa vụ:

 • Thực hiện nghiêm túc nội quy và quy định của chương trình, của trường ĐH Seville và của nước sở tại khi tham gia trao đổi;
 • Hoàn thành đầy đủ các nội dung học tập đã thống nhất với ĐH Seville; có báo cáo kết quả sau khi về nước

5. Lệ phí và thị thực

Nghiên cứu viên và giảng viên được lựa chọn có nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ xin visa và đóng lệ phí xin thị thực theo quy định của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam.

6. Quy trình tuyển chọn

 • Học viện (Phòng Quản lý KHCN&HTQT làm đầu mối) tiếp nhận hồ sơ đăng ký của nghiên cứu viên và giảng viên, thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, báo cáo Hội đồng xét duyệt, Lãnh đạo Học viện và chuyển danh sách đăng ký cho trường ĐH Seville xem xét, lựa chọn;
 • Trường ĐH Seville xem xét và ra quyết định cuối cùng về danh sách nghiên cứu sinh và giảng viên được lựa chọn tham gia chương trình;
 • Phòng TCCB-LĐ làm đầu mối thực hiện các thủ tục, quyết định cử cán bộ tham gia chương trình trao đổi đối với giảng viên Học viện, Khoa Đào tạo Sau Đại học làm đầu mối cử nghiên cứu sinh tham gia chương trình trao đổi.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 • Thư ứng tuyển (Tiếng Anh và Tiếng Việt): trình bày về bản thân, nguyện vọng và lý do lựa chọn chương trình, có xác nhận của Khoa Đào tạo Sau đại học đối với nghiên cứu sinh và của trưởng đơn vị đối với giảng viên;
 • Bản sao hợp lệ: Chứng chỉ tiếng Anh (tiếng Tây Ban Nha nếu có);
 • Thư tiến cử (tiếng Anh và tiếng Việt) của người hướng dẫn khoa học;
 • Hộ chiếu (bản photo);
 • Đối với nghiên cứu sinh: bổ sung xác nhận của Khoa Đào tạo Sau đại học là nghiên cứu sinh của Học viện và kế hoạch nghiên cứu dự kiến;

Hồ sơ dự tuyển xin gửi, nộp trực tiếp về Phòng Quản lý KHCN&HTQT (và bản mềm qua email: ntnga@ptit.edu.vn) trước ngày 10/03/2022. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý KHCN&HTQT, tầng 2, Nhà A1, Cơ sở đào tạo Hà Đông (Chị Nguyễn Thị Thu Nga, email: ntnga@ptit.edu.vn; điện thoại: 0913515665).

1129 lượt xem