Thông báo kết quả bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN THÔNG MINH SELEX TUYỂN DỤNG “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TOÀN DIỆN SELEX FUTURE”
26/04/2022
Anal mature tantra massage video – tcmn silikon før og etter erotic massage krakow
28/04/2022

Ngày 27/4/2022, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022 (Hội đồng) đã họp để xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện. Hội đồng thông báo:

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện năm 2022 như sau:

– Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư;

– Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác;

– Là giảng viên cơ hữu tại Học viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu;

– Đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, Phó giáo sư của Học viện năm 2022 đúng chuyên ngành Học viện thực hiện đào tạo.

2. Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện năm 2022: 05/05 thành viên Hội đồng (bằng 100%) nhất trí bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với 03 ứng viên sau:

STT Họ và tên ứng viên Chức danh được bổ nhiệm Ngành Chức vụ/Nơi công tác
1 Hoàng Xuân Dậu Phó Giáo sư Công nghệ thông tin Phó trưởng khoa, phụ trách khoa An toàn thông tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2 Trần Trung Duy Phó Giáo sư Điện tử Phó trưởng phòng Đào tạo & Khoa học công nghệ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh
3 Nguyễn Văn Thủy Phó Giáo sư Điện tử Giảng viên khoa Công nghệ thông tin 1- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1123 lượt xem