Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 15 năm 2022

SAMSUNG SVMC (HÀ NỘI) Tuyển dụng vị trí kỹ sư lập trình phần mềm
01/04/2022
Chương trình vườn ươm SV Tech Fresher 2022
13/04/2022

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3,5,6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 15 năm 2022 (từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022), theo kế hoạch công tác năm 2022 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi công tác 01 ngày, là ngày 12/4/2022.

Học viện thônng báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 3 ngày 12/4/2022 tại cơ sở đào tạo Hà Đông.

Từ thứ 5 ngày 14/4/2022, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

780 lượt xem