Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 32 năm 2023

Thông báo về việc chi tiền hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2022-2023
11/08/2023
Cựu sinh viên khóa D99 tổ chức Lễ kỷ niệm và Hội khoá 20 năm ra trường
14/08/2023

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 32 năm 2023 (từ ngày 07/08/2023 đến ngày 11/08/2023), theo kế hoạch công tác năm 2023 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi vắng 01 ngày, ngày 11 tháng 8 năm 2023.

Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 6 ngày 11/08/2023 tại Cơ sở đào tạo Hà Đông

Từ thứ 3 ngày 15/08/2023, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

Trân trọng!

351 lượt xem