Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

Rộn ràng đón Tân sinh viên khóa 2023 nhập trường
14/09/2023
Hội nghị khoa học và triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ
16/09/2023

Thực hiện kế hoạch số 810/KH-HV ngày 28/7/2023 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023, ngày 07/8/2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành Thông báo số 834/TB-HV về việc Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023. Thông báo đã được đăng trên cổng thông tin điện tử Học viện và được dán tại một số bảng tin của Học viện và báo Lao động số ra ngày 09/8/2023.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đượt 1 năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 đến hết ngày 10/10/2023 tại địa chỉ: Phòng Tổ chức Cán bộ – Lao động, tầng 2 nhà A1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2. Các nội dung khác thực hiện theo thông báo số 834/TB-HV  ngày 07/8/2023.

Thông báo này được đăng tải trên trang tin điện tử Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, mục “Tuyển dụng giảng viên” tại địa chỉ: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (ptit.edu.vn) và bảng tin Học viện.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo.

1038 lượt xem