Thông báo v/v hoãn phát bằng lẻ tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 34 năm 2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông làm việc với Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Thái Nguyên về chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số
18/08/2023
Thông báo tuyển dụng công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
21/08/2023

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 34 năm 2023 (từ ngày21/08/2023 đến ngày 25/08/2023), theo kế hoạch công tác năm 2023 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi vắng 03 ngày, từ ngày 21/08/2023 đến hết ngày 23/08/2023.

Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 3 ngày 22/08/2023 tại Cơ sở đào tạo Hà Đông

Từ thứ 5 ngày 24/08/2023, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

Trân trọng!

154 lượt xem