Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đoàn cán bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thăm và làm việc tại Đại học MacQuarie (Úc)
09/08/2023
Thư mời dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Bưu điện – Vô tuyến điện (1953-2023)
09/08/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã ban hành thống báo số 783/TB-HV ngày 26/7/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2022-2023, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 27/7/2023 đến hết ngày 31/7/2023. Đến hết thời gian trên, Học viện nhận được 03 hồ sơ tham gia của các đơn vị.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo kết qủa lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau: (file đính kèm: Thông bao kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản).

265 lượt xem