Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SƠ KẾT HỌC KỲ 2 (NĂM HỌC 2022 -2023)
26/07/2023
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp, cam kết gắn bó lâu dài
28/07/2023

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Sau đây gọi là Học viện) trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý năm 2022 -2023 như sau:

  1. Tên, địa chỉ của Người có tài sản bán đấu giá:
  • Tên đơn vị: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
  • Địa chỉ: Số 122, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  1. Thông tin về tài sản bán đấu giá:

2.1 Lô tài sản số 1:

– Tên tài sản: Xe ô tô đã qua sử dụng

– Số lượng tài sản: 01 lô (gồm 8 xe)

– Chất lượng: tài sản đã qua sử dụng, đã hết khấu hao.

2.2 Lô tài sản số 2:

–  Tên tài sản: Thang máy, tài sản cố định và công cụ dụng cụ.

– Số lượng tài sản: 01 lô

– Chất lượng: tài sản đã qua sử dụng, đã hết khấu hao.

(Chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm) 

  1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

– Lô tài sản số 1 (gồm 8 ô tô đã qua sử dụng): 312.700.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Ba trăm mười hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

– Lô tài sản số 2 (gồm 01 thang máy và các máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ): 49.410.110 đồng (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, bốn trăm mười nghìn, một trăm mười đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT.

  1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:

Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đấu giá tài sản bao gồm:

–   Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

–   Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

–   Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên.

–   Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính và các quy định khác của pháp luật.

–   Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

–   Hồ sơ pháp lý theo quy định.

–   Tiêu chí đánh giá để lựa chọn tổ chức bán đấu giá được thực hiện theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 (có bảng tiêu chí đánh giá tại Phụ lục 2 đính kèm). Trường hợp tổ chức đấu giá có điểm chấm cao nhất bằng nhau thì lựa chọn đơn vị có thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá thấp hơn.

  1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:

–   Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày 27/7/2022 đến ngày 31/7/2023 (Trong giờ hành chính).

Người đến nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại Học viện, người đến nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu và CMND/CCCD.

–   Địa điểm nộp hồ sơ:

Phòng Tài chính Kế toán, P12A, nhà B15, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Km 10 Đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024 33515485

Học viện thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký. Học viện sẽ có văn bản liên hệ tới tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn. Hồ sơ lựa chọn cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản không được hoàn trả lại.

Học viện trân trọng thông báo./.

506 lượt xem