Thông báo v/v hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 24 năm 2024

PTIT đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: lí luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”
07/06/2024
Thông báo ngưỡng điểm xét đủ điều kiện trúng tuyển vào các chương trình Liên kết quốc tế năm 2024 theo Phương thức xét tuyển tài năng
12/06/2024

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 24 năm 2024 (từ ngày 10/06/2024 đến ngày 14/06/2024), theo kế hoạch công tác năm 2024 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi công tác 03 ngày, từ ngày 10/06/2024 đến hết ngày 12/06/2024

Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 3 ngày 11/06/2024 tại Cơ sở đào tạo Hà Đông

Từ thứ 5 ngày 13/06/2024, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

Trân trọng!

1628 lượt xem