Thông báo V/v đăng ký dự tuyển học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Chính phủ Trung Quốc

Thông báo triệu tập sinh viên tham dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo Học viện với sinh viên
15/05/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ra mắt “Cổng tri thức PTIT”
16/05/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện tại văn bản số 459/TCCB ngày 09/5/2024 của Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký dự tuyển học bổng đào tạo thạc sỹ, tiến sĩ của Chính phủ Trung Quốc.

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phổ biến đến các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên nếu có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

Viên chức đăng ký gửi 01 Hồ sơ dự tuyển về phòng Tổ chức cán bộ – Lao động trước ngày 14/5/2024 để tổng hợp xin ý kiến Lãnh đạo Học viện.

Trong quá trình đăng ký nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ bà Phạm Hồng Minh, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ – Lao động, số điện thoại: 0932.595.588 hoặc địa chỉ email: minhph@ptit.edu.vn để được giải đáp./.

cv hoc bong Trung Quoc

DS KHOA HOC

799 lượt xem