30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông tin

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành hệ thống thông tin

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
30/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ

Quy định đào tạo Tiến sĩ năm 2018
30/06/2022

Thông báo về việc mức thu học phí năm học 2022-2023

Trong năm qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, phần nào giảm bớt gánh nặng […]
30/06/2022

Quy định tổ chức đào tạo trình đồ Tiến sỹ

Quy định tuyển sinh Tiến sĩ năm 2012