06/07/2022

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở thành phố Hồ Chí Minh sôi nổi các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”

Với mong muốn được chia sẻ, hỗ trợ cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện […]
05/07/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thực hiện kiểm tra công tác coi thi kỳ thi THPT năm 2022 tại tỉnh Nam Định

Thực hiện Quyết định số 1522/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều động các cơ sở giáo dục đại học tham […]
05/07/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông triển khai đồng bộ nhiều chính sách học bổng đặc biệt từ năm học 2022- 2023

Từ năm học 2022 – 2023, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) bổ sung chính sách học bổng đặc biệt với 30 xuất học […]
30/06/2022

Đảng bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tập huấn Hướng dẫn sử dụng sổ tay đảng viên điện tử

Ngày 30/6/2022, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Đảng bộ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức chương trình tập huấn […]
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Hệ thống thông tin

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học máy tính

Chương trình thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông