30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh năm 2021
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính
30/06/2022

Chương trình đào tạo trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

Chương trình tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
30/06/2022

Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ

Quy định đào tạo Tiến sĩ năm 2018
30/06/2022

Thông báo về việc mức thu học phí năm học 2022-2023

Trong năm qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn, phần nào giảm bớt gánh nặng […]
30/06/2022

Quy định tổ chức đào tạo trình đồ Tiến sỹ

Quy định tuyển sinh Tiến sĩ năm 2012
30/06/2022

Quy định đào tạo trình độ Thạc sỹ

Quy định đào tạo Thạc sĩ năm 2015
30/06/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT  ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy […]
29/06/2022

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT  ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy […]
28/06/2022

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2021-2022 của Trung tâm GDQP-AN thuộc Trường Đại học Sư phạm TDTT; – Căn cứ Kế hoạch đào […]