22/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông […]
22/03/2021

Học viện đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin chất lượng cao chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo chiêu sinh lớp Kỹ sư Công nghệ thông tin chất lượng cao. Theo đó, sinh […]
22/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức tuyển sinh cử nhân ngành Công nghệ tài chính Fintech trình độ đại học năm 2021

Theo thông tin tuyển sinh năm 2021 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa công bố, 100 chỉ tiêu sẽ dành cho ngành […]
22/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2020

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định […]
22/03/2021

Hơn 12.000 lượt cài đặt ứng dụng PTIT S-LINK tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số Học viện đến năm 2025, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông […]
22/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh ngành Công nghệ Tài chính, lần đầu tiên có trên cả nước

Ngành Công nghệ Tài chính vừa được Học viện thông báo tuyển sinh trình độ Đại học, hệ chính quy . Đây là ngành mới và […]
22/03/2021

Thông báo phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông […]
22/03/2021

Thông báo tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2020

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định […]
19/03/2021

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021

Thông tin chi tiết: Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 Mẫu danh sách đăng […]
16/03/2021

Hơn 5.200 sinh viên thực hành lập trình trên nền tảng thực hành thông minh PTIT D-Lab

Trong những năm gần đây, trước nhu cầu xã hội ngày càng tăng về nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, số lượng sinh viên theo […]