19/12/2015

Chung kết và trao giải cuộc thi “Thiết kế điện tử PTIT 2015”

CHUNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ PTIT 2015” Ngày 18/11/2015, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện Công nghệ […]
19/12/2015

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức khai giảng lớp Đại học ngành Quản trị kinh doanh tại Thành phố Bắc Giang

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG Ngày […]
19/12/2015

Sinh viên Học viện lần thứ hai giành giải Nhất cuộc thi SMAC Challenge

SINH VIÊN HỌC VIỆN LẦN THỨ HAI GIÀNH GIẢI NHẤT CUỘC THI SMAC CHALLENGE Ngày 18/12/2015, tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Thành phố […]
18/12/2015

Chung kết cuộc thi “Sing to learn PTIT 2015”

CHUNG KẾT CUỘC THI “SING TO LEARN PTIT 2015” Ngày 17/11/2015, tại Cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn […]
18/12/2015

Học viện công bố các quyết định điều chỉnh tổ chức bộ máy và bổ nhiệm cán bộ

HỌC VIỆN CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ Ngày 18/11/2015, tại cơ sở đào tạo Hà […]
18/12/2015

Khai giảng Khóa đào tạo trình độ Tiến sỹ đợt 2 năm 2015

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ ĐỢT 2 NĂM 2015 Ngày 16/12/2015, tại cơ sở đào tạo Hà Nội, Học viện đã tổ […]
16/12/2015

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chúc mừng các nhà giáo ngành Thông tin và Truyền thông

BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON CHÚC MỪNG CÁC NHÀ GIÁO NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc […]
15/12/2015

Ứng dụng “iCook” giúp sinh viên Học viện giành quyền dự vòng chung kết cuộc thi S.M.A.C Challenge 2015

ỨNG DỤNG “ICOOK” GIÚP SINH VIÊN HỌC VIỆN GIÀNH QUYỀN DỰ VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI S.M.A.C CHALLENGE 2015 Vừa qua, tại Hà Nội, đã diễn […]
11/12/2015

Khai giảng tuần lễ REI tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

KHAI GIẢNG TUẦN LỄ REI TẠI HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Ngày 10/11/2015, tại cơ sở Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu […]
11/12/2015

Hội thảo quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin

HỘI THẢO QUỐC GIA 2015 VỀ ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Trong các ngày từ 11-12/12/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, […]