07/04/2021

Thông báo về việc cài đặt phần mềm Bảo hiểm xã hội

K/g: Các lớp sinh viên chính quy đang học tập tại Học viện Thực hiện Công văn Số 209/BHXH-QLT của cơ quan Bảo hiểm Xã hội […]
30/03/2021

Lễ công bố các quyết định về bổ nhiệm cán bộ

Ngày 26/03/2021, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Lễ công bố các quyết định về bổ nhiệm các cán bộ. Tham […]
24/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh chương trình cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học La Trobe, Úc

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo tuyển sinh Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin liên kết theo hình thức […]
24/03/2021

Hội thảo dự án “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp”

Từ ngày 22/03 đến ngày 25/03/2021, dự án “Giám sát xu hướng tìm việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam” (MOTIVE) tổ chức […]
22/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông […]
22/03/2021

Học viện đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin chất lượng cao chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo chiêu sinh lớp Kỹ sư Công nghệ thông tin chất lượng cao. Theo đó, sinh […]
22/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức tuyển sinh cử nhân ngành Công nghệ tài chính Fintech trình độ đại học năm 2021

Theo thông tin tuyển sinh năm 2021 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa công bố, 100 chỉ tiêu sẽ dành cho ngành […]
22/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh chương trình chất lượng cao trình độ Đại học ngành Công nghệ thông tin khóa 2020

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 07 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định […]
22/03/2021

Hơn 12.000 lượt cài đặt ứng dụng PTIT S-LINK tại cơ sở đào tạo Hà Nội

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số Học viện đến năm 2025, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông […]
22/03/2021

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh ngành Công nghệ Tài chính, lần đầu tiên có trên cả nước

Ngành Công nghệ Tài chính vừa được Học viện thông báo tuyển sinh trình độ Đại học, hệ chính quy . Đây là ngành mới và […]