Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

6 đội xuất sắc nhất được trao giải tại P-Start up 2022
03/12/2022
Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được trao học bổng “Nâng bước thủ khoa 2022”
06/12/2022

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Qui định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận đạt chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) dự kiến nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm thuộc các ngành, liên ngành có liên quan như sau:

1. Nhhu cầu bổ nhiệm

TT

Ngành, liên ngành

Nhu cầu

Ghi chú

Giáo sư

Phó giáo sư

1

Công nghệ thông tin

01

05

 

2

Điện – Điện tử – Tự động hoá

03

04

 

3

Kinh tế

01

03

 

4

Toán

01

01

 

5

Vật lý

 

01

 

 

Tổng số

06

14

 

2. Điều kiện đăng ký bổ nhiệm:

2.1 Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc Ứng viên đã được bổ nhiệm làm GS, PGS tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài, đồng thời cơ sở đó đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động.

2.2 Ứng viên nguyện vọng được bổ nhiệm Giáo sư, phó giáo sư tại Học viện.

3. Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS gồm:

3.1 Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên (theo mẫu đính kèm);

3.2 Bản sao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh phó giáo sư;

3.3 Bản sao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư;

3.4 Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài (có bản dịch được công chứng).

3.5 Xác nhận/minh chứng quá trình công tác/giảng dạy của ứng viên (đối với trường hợp ứng viên ngoài).

3.6 Bản lý lịch theo mẫu 2C BNV.

Học viện bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS kể từ ngày 06/12/2022 đến hết ngày 12/12/2022 tại phòng Tổ chức cán bộ – Lao động (tầng 2, 122 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh đề nghị liên hệ chị Phạm Kim Dung, số ĐT: 090.626.7468, dungpk@ptit.edu.vn.

Học viện thông báo và đề nghị các nhà giáo có đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nộp hồ sơ đăng ký để Học viện thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định.

Trân trọng./.

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

641 lượt xem