Thông báo về việc thu hồ sơ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023

VNG mở đơn Game Design Fresher 2023 – chương trình tuyển dụng và đào tạo nhà thiết kế kịch bản game
07/03/2023
FPT và PTIT hợp tác mở rộng mạng lưới đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông
07/03/2023

Để có sơ sở thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 đối với các đối tượng là sinh viên hệ đại học chính quy tại các cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện thông báo hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập về Học viện: Xem nội dung thông báo tại đây: TB MGHP kỳ 2(22-23).

4462 lượt xem