Hội đồng Học viện công nghệ bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên thứ tư

Ngày hội tư vấn tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2021
13/04/2021
Tổ chức ngày hội đọc sách PTIT năm 2021
14/04/2021

Ngày 07/04/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Học viện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tổ chức phiên họp thứ tư với sự tham dự  của các thành viên Hội đồng. GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thống nhất và biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng Học viện bao gồm: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện; Thông qua kế hoạch năm 2021 của Học viện với mức tăng trưởng 15%; Thông qua Kế hoạch giám sát năm 2021 của Hội đồng Học viện.

Các thành viên Hội đồng Học viện dự họp

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Học viện đã cho ý kiến về Triển khai hoạt động Chuyển đổi số của Học viện; hoạt động hợp tác giữa Học viện và các Doanh nghiệp.

823 lượt xem