Thông báo tuyển dụng cho vị trí Radical UX & UI Designer của công ty SYMPTOMA GmbH

INNOVATUBE tuyển thực tập sinh Backend 2016
15/12/2016
Học viện chính thức triển khai chương trình đào tạo cho dự án “Phát triển nguồn nhân lực CNTT Việt-Nhật”
16/12/2016

Công ty SYMPTOMA GmbH thông báo tuyển dụng cho vị trí Radical UX & UI Designer (Thiết kế trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện người dùng) như sau:

File đính kèm

682 lượt xem