16/03/2010

Thông báo về việc đính chính thông tin sinh viên (số 43-2010) (16/3/2010 )

Phòng GV&CTSV nhận được đơn đề nghị của sinh viên Nguyễn Minh Hải (ngày sinh: 20/11/1988, mã SV: D02482) và sinh viên Mai Thành Nguyên […]
05/12/2009

Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT (5/12/2009 )

Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT Ngày 04/12/2009, Phòng GV&CTSV có nhận được đơn đề nghị của […]
23/11/2009

Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 (23/11/2009 )

Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 Trong tháng 10 và tháng 11/2009, Phòng GV&CTSV nhận […]
31/10/2009

Về việc đính chính tên sinh viên Phạm Văn Thanh, lớp D09VT4 (31/10/2009 )

Ngày 29/10/2009, Phòng GV&CTSV có nhận được đơn đề nghị của sinh viên Phạm Văn Thanh (ngày sinh: 09/08/1991, mã SV: 0921010304), về việc nhầm […]
27/10/2009

Trả lời, xử lý kiến nghị của sinh viên về kết quả học tập năm học 2008-2009 (số 143/GV&CTSV) (27/10/2009 )

Văn bản số 143/GV&CTSV, ngày 22/10/2009 của Phòng GV&CTSV về việc trả lời, xử lý kiến nghị của sinh viên về kết quả học tập […]
19/10/2009

Các quyết định tiếp nhận sinh viên năm học 2009-2010 (19/10/2009 )

Phòng GV&CTSV Thông báo: các quyết định tiếp nhận sinh viên năm học 2009-2010 Các quyết định tiếp nhận sinh viên năm học 2009-2010   […]
19/10/2009

Các quyết định cho sinh viên thôi học năm học 2009-2010 (19/10/2009 )

Phòng GV&CTSV thông báo danh sách các Quyết định cho sinh viên thôi học năm học 2009-2010 Các quyết định cho sinh viên thôi học […]