Trả lời, xử lý kiến nghị của sinh viên về kết quả học tập năm học 2008-2009 (số 143/GV&CTSV) (27/10/2009 )

Thời khoá biểu học kỳ I năm học 2009-2010 các lớp khoá 08
26/10/2009
Thủ tục, mẫu biểu xin chuyển trường, nhập trường, chuyển hệ đào tạo
27/10/2009
Show all
Văn bản số 143/GV&CTSV, ngày 22/10/2009 của Phòng GV&CTSV về việc trả lời, xử lý kiến nghị của sinh viên về kết quả học tập năm học 2008-2009

Kính gửi: Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy

(và các sinh viên liên quan)

Kết thúc năm học 2008-2009, căn cứ kết quả học tập của từng sinh viên, Học viện tổ chức họp xét lên lớp, ngừng học, thôi học cho sinh viên các lớp Đại học/Cao đẳng chính quy ngày 11/9/2009. Kết quả xét lên lớp, ngừng học, thôi học cũng đã được Phòng GV&CTSV phổ biến, công bố cho các lớp (quyết định số 710/QĐ-GV&CTSV, ngày 21/9/2009 của Học viện).

Đầu học kỳ 1 năm học 2009-2010, phòng GV&CTSV đã tổ chức 3 buổi phổ biến: kết quả học tập năm học 2008-2009, danh sách sinh viên lớp năm học 2009-2010 và hướng dẫn xử lý việc ngừng học, thôi học, xin chuyển hệ của sinh viên cho Ban cán sự các lớp vào các ngày: 16/9; 29/9 và 14/10/2009.

Sau các buổi phổ biến trên, Phòng GV&CTSV nhận được một số đơn thắc mắc, đề nghị, kiến nghị của sinh viên các lớp về kết quả học tập năm học 2008-2009 và đăng ký học năm học 2009-2010. Căn cứ các quy chế đào tạo hiện hành, phòng GV&CTSV đã tổng hợp, rà soát và trả lời cụ thể các trường hợp có đơn kiến nghị như sau:

1- 03 sinh viên bị ngừng học theo quyết định 710/QĐ-GV&CTSV có đơn đề nghị không bảo lưu kết quả học tập cũ: Nguyễn Tài Tuấn (từ D08VT5 ngừng học và chuyển xuống D09VT4), Ngô Đức Thắng (D08CN1→ D09CN1), và Đặng Thái Quang (D08QT2→D09QT2) được huỷ toàn bộ kết quả học tập cũ, lấy kết quả học tập theo lớp mới từ năm học 2009-2010. Các sinh viên này lưu ý thực hiện một số nội dung sau:

– Liên hệ Phòng KTTC để nộp học phí năm học 2009-2010 theo mức thu: 3.600.000 đ/kỳ như Phòng GV&CTSV đã thông báo tại văn bản số 121 và 136/GV&CTSV ngày 25/9 và 09/10/2009 của Phòng GV&CTSV. Thời hạn trước ngày 05/11/2009.

– Tham gia học tập, làm bài tập và dự thi với tất cả các môn học theo lịch học tập, thi kiểm tra của các lớp D09 mới chuyển xuống.

2- Về việc đề nghị được tiếp tục học một số môn cùng lớp cũ (là học trước đối với lớp mới) của 02 sinh viên: Lê Phú Tuấn (D08VT5→D09VT4) và Nguyễn Phương Điền (D07DT1→D08DT1), phòng GV&CTSV trả lời như sau: Mục đích sinh viên phải ngừng học là để trả nợ các học phần chưa qua do kết quả học tập chưa đạt, do đó sinh viên không được chấp thuận học tiếp các môn với lớp cũ (đây là hình thức học vượt, và việc học vượt chỉ được phép học vượt nếu kết quả học tập của năm học ≥ 6,50). Vì vậy, sinh viên nên tranh thủ thời gian học trả nợ môn học và trau dồi thêm những kiến thức cần thiết khác như ngoại ngữ, tin học…

3- Việc xét học tiếp, ngừng học, thôi học được quy định vào thời điểm kết thúc năm học cũ, bắt đầu năm học mới. Học viện ấn định ngày họp xét và kết quả học tập của các sinh viên được tính đến thời điểm xét, không thể đợi một số trường hợp thi lại/ học lại. Mỗi lần sinh viên đăng ký học lại, điểm môn học cũ được xoá bỏ, thay thế bằng điểm mới. Do đó việc đề nghị lấy điểm trước khi học lại và đợi điểm thi lại để xét ngừng học, thôi học của sinh viên Vũ Duy Khánh (C08VT2→C09VT), Nguyễn Thị Hoa (D08CN5→D09CN5) và Nguyễn Bá Đức (D07QT2→D08QT2) không được chấp nhận. Sinh viên phải thi hành quyết định số 710/QĐ-GV&CTSV về việc ngừng học của Học viện kể từ ngày ký quyết định (21/9/2009).

4- Về việc khiếu nại điểm thành phần của sinh viên Lê Thị Minh (lớp C08VT2) về điểm môn học Giải tích 2 (lần 1: 4 điểm (10; 2; 1) và lần 2: 4 điểm): Phòng GV&CTSV trả lời như sau: sau mỗi lần thi, điểm môn học được công bố đến từng sinh viên thông qua Ban cán sự lớp. Trong Bảng điểm môn học ghi rõ trọng số và các điểm thành phần, điểm thi của từng sinh viên để sinh viên biết và có thể kiểm tra. Điểm môn học lần 1 môn Giải tích 2 -lớp C08VT2 được công bố từ 14/7/2009. Mọi thắc mắc, khiếu nại về điểm thi lần 1 phải được giải quyết trước khi thi lần 2. Kỳ thi lại được tổ chức trong tháng 8/2009 và điểm môn học lần 2 được công bố từ 03/9/2009, kết quả xét lên lớp được ký duyệt ngày 21/9/2009, phòng GV&CTSV nhận được đơn đề nghị và có giảng viên ký xác nhận lại điểm thành phần (10; 6; 6) ngày 30/9/2009, do vậy đơn đề nghị của sinh viên không được Phòng GV&CSTV chấp thuận giải quyết thay đổi điểm môn học đã được lập, công bố.

Phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên có liên quan biết và đề nghị Ban Cán sự các lớp trên phổ biến, thông báo tới các sinh viên có tên biết kết quả trả lời, xử lý kiến nghị về kết quả học tập năm học 2008-2009 để thực hiện.