Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010
23/06/2010
Bảng điểm học lại môn thực hành vật lý 1 (cập nhật ngày 25/06/2010)
25/06/2010
Show all
Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010
Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 1 của các lớp học lại đợt tháng 5/2010 như sau:

 

LỊCH THI LẦN 1 HỌC LẠI HỆ CHÍNH QUY
CÁC LỚP ĐỢT HỌC LẠI THÁNG 5, NĂM HỌC 2009-2010
THỜI GIAN THI LỚP MÔN THI SĨ SỐ HỘI TRƯỜNG GHI CHÚ
Ngày Buổi Thời gian
13/7/2010 Sáng 8h00 Học lại Xác suất thống kê 90 302, 306, 308
10h00 Học lại Giải tích 1 86 302, 306, 308
Chiều 13h30 Học lại Những nguyên lý cơ bản
của CN Mác-lê I
268 302, 306, 308, 305, 311, 313, 403, 405
15h30 Học lại Tiếng Anh 1 21 302 Chương trình cũ
15h30 Học lại Tiếng Anh 1 92 309, 409 Chương trình mới
14/7/2010 Sáng 8h00 Học lại Tin học đại cương 64 Phòng máy
Ghi chú: 1) Lịch thi này thay thế cho lịch thi đã ghi, thông báo trong thời khóa biểu của các lớp học lại
2) Đề thi các Khoa gửi về TTKT&ĐBCL trước 2 ngày.
3) Yêu cầu các cán bộ coi thi thực hiện đúng thời gian quy định.
4) Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ SV hoặc CMND để cán bộ coi thi kiểm tra.