20/02/2012

Thông báo triển khai một số nội dung công tác HSSV học kỳ 2 (09/02/2012)

Căn cứ quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và TCCN hệ chính quy, phòng GV&CTSV hướng dẫn sinh viên […]
15/08/2011

Hướng dẫn về thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ chính quy (4-2011)

Hướng dẫn thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ chính quy (ban hành kèm theo văn bản số 229/KT&ĐBCLGD-HV, ngày 01/4/2011 của Học viện […]
22/06/2011

Thủ tục, mẫu biểu xin ngừng học (bảo lưu) tạm thời, xin thôi học và xin quay trở lại học tập

III/ THỦ TỤC SINH VIÊN XIN NGỪNG HỌC TẠM THỜI, THÔI HỌC 1. Mẫu đơn: – Đơn xin ngừng học (nghỉ học tạm thời) (mẫu […]
23/12/2010

Thông báo: thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và TCXH từ năm học 2010-2011

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và […]
23/06/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010

Lịch thi của các lớp học lại đợt tháng 5/2010 Phòng GV&CTSV thông báo lịch thi lần 1 của các lớp học lại đợt tháng […]
23/03/2010

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2

Lịch thi học kỳ TCD06QT1,2 Lịch thi học kỳ 1 năm học 2009-2010 tải về tại đây
16/03/2010

Thông báo về việc đính chính thông tin sinh viên (số 43-2010) (16/3/2010 )

Phòng GV&CTSV nhận được đơn đề nghị của sinh viên Nguyễn Minh Hải (ngày sinh: 20/11/1988, mã SV: D02482) và sinh viên Mai Thành Nguyên […]
05/12/2009

Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT (5/12/2009 )

Về việc đính chính ngày sinh của sinh viên Đỗ Hoàng Quân, lớp C09QT Ngày 04/12/2009, Phòng GV&CTSV có nhận được đơn đề nghị của […]
23/11/2009

Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 (23/11/2009 )

Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 Trong tháng 10 và tháng 11/2009, Phòng GV&CTSV nhận […]
31/10/2009

Về việc đính chính tên sinh viên Phạm Văn Thanh, lớp D09VT4 (31/10/2009 )

Ngày 29/10/2009, Phòng GV&CTSV có nhận được đơn đề nghị của sinh viên Phạm Văn Thanh (ngày sinh: 09/08/1991, mã SV: 0921010304), về việc nhầm […]