Thủ tục, mẫu biểu xin ngừng học (bảo lưu) tạm thời, xin thôi học và xin quay trở lại học tập

Thông báo về việc sử dụng trang tin của Trung tâm Khảo thí
14/06/2011
Thông báo danh sách sinh viên nợ học phí (08/8/2011)
10/07/2011
Show all

III/ THỦ TỤC SINH VIÊN XIN NGỪNG HỌC TẠM THỜI, THÔI HỌC

1. Mẫu đơn:

– Đơn xin ngừng học (nghỉ học tạm thời) (mẫu 07)

– Đơn xin thôi học (mẫu 08)

2. Các lý do được xét chấp thuận (áp dụng đối với xin ngừng học):

– Nghỉ học do được điều động vào các lực lượng vũ trang

               Hồ sơ kèm theo: Quyết định điều động

– Nghỉ học do ốm đau, tai nạn buộc phải điều trị thời gian dài có xác nhận của cơ quan y tế.

Hồ sơ kèm theo: Bệnh án của bệnh viện

– Nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn, do nhu cầu cá nhân: trường hợp này sinh viên phải học ít nhất 1 kỳ họcvà phải đạt điểm TBC các học phần từ đầu khóa học không dưới 5,00.

3. Thời gian, thủ tục:

– Sinh viên nộp đơn (kèm hồ sơ) tại Phòng GV&CTSV. Phòng GV&CTSV chỉ nhận đơn đã khai đầy đủ các nội dung thông tin và hồ sơ hợp lệ gửi kèm do sinh viên xin ngừng học, xin thôi học trực tiếp nộp tại phòng GV&CTSV vào thứ 3 hoặc thứ 5 hàng tuần.

– Sinh viên nhận phiếu hẹn, trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc (vào thứ 3 hoặc thứ 5 hàng tuần).

* Trường hợp Sinh viên xin phép nghỉ học một số tiết/một số buổi/một số ngày… theo môn học hoặc trong kỳ học thì viết đơn trình bày, xin phép giảng viên, GVCN và nộp cho BCS lớp. Việc quyết định, chấp thuận lý do cho sinh viên được nghỉ học thuộc thẩm quyền của giảng viên giảng dạy môn học. Sinh viên phải có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của các giảng viên giảng dạy môn học để hoàn thành các điều kiện dự thi theo quy định.

IV/ THỦ TỤC SINH VIÊN NGỪNG HỌC XIN TRỞ LẠI HỌC VIỆN HỌC TIẾP

1. Mẫu đơn:

– Đơn xin trở lại Học viện học tiếp (mẫu 09)
– Đơn xin trở lại Học viện học tiếp (sau thời gian kỷ luật)(mẫu 10)

2. Hồ sơ gửi kèm (các lý do được xét chấp thuận):

–  Quyết định ngừng học, cho nghỉ học có thời hạn của Học viện.

–  Quyết định đình chỉ học tập của Học viện (nếu sinh viên bị đình chỉ học tập).

–  Đơn xin trở lại Học viện phải có xác nhận của địa phương, xác nhận của y tế Học viện (nếu liên quan tới sức khỏe).

3. Thủ tục:

– Sinh viên nộp đơn xin trở lại Học viện học tiếp và các hồ sơ liên quan ít nhất 1 tuần trước khi bắt đầu kỳ học mới hay năm học mới tại Phòng GV&CTSV.

– Sinh viên nhận phiếu hẹn, trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

22/6/2011