Thông báo: thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và TCXH từ năm học 2010-2011

Danh sách sinh viên được khen thưởng trong phong trào HSSV và kỳ thi Olympic tin học sinh viên 2010
21/12/2010
Học viện thông báo: 2 Nữ sinh viên CNTT tiêu biểu năm 2010
27/12/2010
Show all
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và căn cứ Thông tư liên Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính và Bộ LĐ-TBXH số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 về việc “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ”, phòng GV&CTSV thông báo:

I. CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1.      Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, tất cả các đối tượng được miễn, giảm học phí phảiđóng học phí đầy đủ cho Học viện theo quy định.

2.      Căn cứ vào trình tự, thủ tục, hồ sơ cũng như phương thức chi trả theo Điều 3, mục 3 của  Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010, Nhà nước thực hiện cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí để các đối tượng này đóng học phí đầy đủ cho nhà trường (Toàn văn Nghị định cũng như Thông tư liên tịch được Học viện công bố trên Website của Học viện).

3.      Đề nghị Ban cán sự các lớp phổ biến cho tất cả các đối tượng được miễn, giảm học phí trong lớp biết để làm đơn (Mẫu đơn kèm theo hoặc tải trên Website của học viện) và tập trung đơn gửi về phòng GV&CTSV trước ngày 10/01/2011 để Học viện xác nhận.

Các đối tượng sau học chính quy được miễn, giảm học phí:

a.  Đối tượng được miễn học phí:

–          Người có công với cách mạng và thân nhân của người có có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005.

–          Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biết khó khăn.

–          Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

–          Sinh viên hệ cử tuyển.

–          Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

b.  Đối tượng được giảm học phí 50%: Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

II. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Căn cứ thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25/8/1998; số 18/2009/ TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập,Học viện sẽ thực hiện việc cấp trực tiếp tiền trợ cấp xã hội năm học 2010-2011 cho các sinh viên thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội.

Các sinh viên thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội nộp đơn (theo mẫu kèm theo) và các giấy tờ chứng minh đối tượng ưu tiên ( bản sao công chứng) về Phòng Giáo vụ & CTSV trước ngày 10/01/2011 để Học viện tiến hành các thủ tục chi trả tiền trợ cấp xã hội cho sinh viên.

Các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội:

– Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao.

– Sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

– Sinh viên là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995

– Sinh viên mà gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo.

Vậy, phòng GV&CTSV thông báo cho tất cả các lớp học chính quy được biết để thực hiện và đề nghị Ban cán sự các lớp quán triệt đến tất cả các sinh viên trong lớp đóng học phí đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.

Trân trọng thông báo!

23/12/2010