Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009 (23/11/2009 )

Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2009-2010 (đợt 2)
19/11/2009
Bảng điểm các môn chuyên đề lớp B207VT
01/12/2009
Show all
Về việc chuyển lớp, chuyển ngành học của sinh viên ngành QKTD và KT khóa 2009

Trong tháng 10 và tháng 11/2009, Phòng GV&CTSV nhận được một số đơn xin chuyển ngành học của một số sinh viên các lớp D09QT và D09KT sau khi đã có các quyết định phân lớp, phân ngành học. Cụ thể:

1- SV: Hoàng Thị Linh, lớp D09KT1 xin chuyển lại để học cùng lớp D09QT3 (ngành QTKD)

2- SV: Trương Thị Liên, lớp D09KT1 xin chuyển lại để học cùng lớp D09QT2 (ngành QKDT)

3-SV: Nguyễn Thị Ngọc Yến, lớp D09QT2 xin chuyển sang học cùng lớp D09KT1 (ngành Kế toán).

Do chương trình đào tạo của 2 ngành học này ở giai đoạn đầu gần tương đương nhau và căn cứ các quy định hiện hành, Phòng GV&CTSV sẽ có kế hoạch chuyển lớp, chuyển ngành cho các sinh viên nêu trên vào cuối kỳ 2 năm học 2009-2010.

Trân trọng thông báo.