Về việc đính chính tên sinh viên Phạm Văn Thanh, lớp D09VT4 (31/10/2009 )

Thông báo: Kế hoạch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (hot)
30/10/2009
Mẫu Phiếu đề nghị/báo thay đổi giờ giảng; Mẫu Báo cáo thay đổi lịch học – Hội trường. (2/11/2009 )
02/11/2009
Show all

Ngày 29/10/2009, Phòng GV&CTSV có nhận được đơn đề nghị của sinh viên Phạm Văn Thanh (ngày sinh: 09/08/1991, mã SV: 0921010304), về việc nhầm tên trong danh sách lớp D09VT4 (trong danh sách lớp theo quyết định thành lập lớp số 717/QĐ-GV&CTSV ngày 23/9/2009 ghi nhầm là Phạm Văn Thành).

Qua kiểm tra hồ sơ, Phòng GV&CTSV đính chính lại tên sinh viên chính xác là PHẠM VĂN THANH và các thông tin liên quan khác không thay đổi.

Vậy Phòng GV&CTSV thông báo đính chính lại tên sinh viên để đảm bảo quyền lợi của sinh viên trong quá trình học tập.

Trân trọng thông báo!