Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024

Lễ khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
12/03/2024
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023
13/03/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện tại văn bản số 234/TB-BGDĐT ngày 07/03/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2024.

 Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động sao gửi văn bản số 234/TB-BGDĐT ngày 07/03/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạ.o. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, phổ biến đến các viên chức và đăng ký nếu có nhu cầu.

Viên chức đăng ký gửi 01 Hồ sơ dự tuyển về phòng Tổ chức cán bộ – Lao động trước ngày 18/3/2024 để tổng hợp xin ý kiến Lãnh đạo Học viện.

Trong quá trình đăng ký nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ bà Phạm Hồng Minh, chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ – Lao động, số điện thoại: 0932.595.588 hoặc địa chỉ email: minhph@ptit.edu.vn để được giải đáp./.

Xem toàn văn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đây: Cv Bo Giao duc hoc bong Ba Lan

1670 lượt xem