Thông báo về việc hoãn phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông trong tuần 52 năm 2023

Samsung tài trợ 20.000 USD cho dự án “Ứng dụng thông minh sử dụng mô hình AI nhận dạng hành động, giúp người câm điếc ở Việt Nam học ngôn ngữ ký hiệu và giao tiếp với người bình thường” của PTIT
08/12/2023
5 giảng viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhận chứng chỉ khóa đào tạo Master Trainer trong khuôn khổ dự án CDAC
08/12/2023

Theo kế hoạch phát bằng hàng tuần của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thì Học viện thực hiện phát bằng lẻ tại Cơ sở đào tạo Hà Đông vào chiều các ngày thứ 3, 5, 6 hàng tuần.

Tuy nhiên, trong tuần 53 năm 2023 (từ ngày 11/12/2023 đến ngày 15/12/2023), theo kế hoạch công tác năm 2023 của phòng Đào tạo, chuyên viên phát bằng đi học 03 ngày, từ ngày 11/12/2023 đến hết ngày 13/12/2023.

Học viện thông báo hoãn lịch phát bằng lẻ vào chiều thứ 3 ngày 12/12/2023 tại Cơ sở đào tạo Hà Đông

Từ thứ 5 ngày 14/12/2023, lịch phát bằng lẻ thực hiện bình thường.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông xin thông báo để người học được biết.

Trân trọng

203 lượt xem