Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

PTIT tổ chức tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên dành cho cố vấn học tập”
27/11/2023
PTIT và Đại học Western Sydney (Australia) tổ chức thành công Hội nghị Truyền thông Châu Á – Thái Bình Dương (APCC) lần thứ 28
28/11/2023

Ngày 26/11/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023 (Hội đồng) đã họp để xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện. Hội đồng thông báo:

1. Tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện năm 2023 như sau:

  • Đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
  • Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác.
  • Là giảng viên cơ hữu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu.
  • Đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện năm 2023, đúng chuyên ngành Học viện thực hiện đào tạo.

2. Kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện năm 2023: 07/07 thành viên Hội đồng (bằng 100%) nhất trí bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với 08 ứng viên sau:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh được bổ nhiệm

Ngành

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Võ Nguyễn Quốc Bảo

Giáo sư

Điện tử

Trưởng khoa Viễn thông 2

2

Trương Cao Dũng

Phó giáo sư

Điện tử

Giảng viên Khoa Kỹ thuật Điện tử 1

3

Hoàng Trọng Minh

Phó giáo sư

Điện tử

Trưởng bộ môn Mạng Viễn thông, Khoa Viễn thông 1

4

Nguyễn Trọng Khánh

Phó giáo sư

Công nghệ thông tin

Giảng viên, Khoa Công nghệ thông tin 1

5

Ngô Quốc Dũng

Phó giáo sư

Công nghệ thông tin

Phó viện trưởng,

Phụ trách Viện KHKT Bưu điện

6

Nguyễn Văn Hậu

Phó giáo sư

Kinh tế

Phó trưởng khoa

Tài chính Kế toán 1

7

Nguyễn Văn Phước

Phó giáo sư

Kinh tế

Trưởng Bộ môn Marketing,

Khoa Quản trị Kinh doanh 2

8

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Phó giáo sư

Kinh tế

Phó viện trưởng

Viện Kinh tế Bưu điện

363 lượt xem