09/02/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1, lần 1 các lớp […]
23/01/2018

Bảng điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 năm 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 các học phần thi thay thế tốt nghiệp […]
17/01/2018

ĐIểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2013 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp khóa 2013 – 2018, chi tiết xem File đính […]
11/01/2018

Bảng điểm học phần các lớp Cao học khóa 2016 đợt 2 (Học kỳ 4)

TT Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi học kỳ 4 các lớp Cao học khóa 2016 đợt […]
28/12/2017

Điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 hệ CĐN, ĐHCQ, VLVH, ĐHTX

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017, các lớp hệ: ĐHCQ, ĐHTX, ĐH VLVH các khóa trước […]
27/12/2017

Bảng điểm thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 […]
07/12/2017

Danh sách, Lịch thi, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp tháng 12 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2017, các lớp hệ: ĐHCQ, ĐHTX, ĐH […]
22/11/2017

Mẫu bảng điểm thành phần – Danh sách lớp HK 1 năm học 17 – 18

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo mẫu bảng điểm thành phần, Danh sách lớp học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. […]
16/11/2017

Bảng điểm thi các lớp hệ CĐN khóa 2015

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần học kỳ 6 các lớp hệ Cao đẳng nghề khóa 2015, […]
06/11/2017

Bảng điểm học phần học kỳ 1 các lớp Cao học khóa 2016 (đợt 2) và 2017 (đợt 1)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2017 – […]