21/09/2018

Danh sách, sơ đồ phòng thi TN (Đợt 2) tháng 9 – 2018

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo danh sách, sơ đồ phòng thi tốt nghiệp Đợt 2, tháng 9 năm 2018 đối với sinh […]
18/09/2018

Bảng điểm học phần học kỳ phụ năm học 2017 – 2018, BĐ hệ CĐN khóa 15,16,17

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học […]
06/09/2018

Bảng điểm học phần, điểm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (cập nhật ngày 6/9/2018)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
31/08/2018

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2018

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2018 (Đợt 2) đối với sinh viên hệ đại […]
23/08/2018

Điểm bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp Lớp D14TXQT1,2-K

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp lớp D14TXQT01,2-K, chi tiết xem File đính kèm. Trân trọng! File […]
30/07/2018

Bảng điểm các học phần thi thay thế TN năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi thay thế tốt nghiệp năm học 2017 […]
24/07/2018

Điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành KT, QTKD, Marketing (tháng 7_2018)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing khóa […]
16/07/2018

Mẫu bảng điểm thành phần học phụ (kỳ hè) năm học 2017 – 2018

Ngành Công nghệ thông tin
07/06/2018

Kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 (Đợt 1 – 2018)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 đối với sinh […]
30/05/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]