22/11/2017

Mẫu bảng điểm thành phần – Danh sách lớp HK 1 năm học 17 – 18

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo mẫu bảng điểm thành phần, Danh sách lớp học phần học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. […]
16/11/2017

Bảng điểm thi các lớp hệ CĐN khóa 2015

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần học kỳ 6 các lớp hệ Cao đẳng nghề khóa 2015, […]
15/11/2017

Danh sách thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017. Chi tiết xem […]
06/11/2017

Bảng điểm học phần học kỳ 1 các lớp Cao học khóa 2016 (đợt 2) và 2017 (đợt 1)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 Học kỳ 1 năm học 2017 – […]
04/10/2017

Danh sách dự thi môn Tiếng Anh các lớp Cao học khóa 2017 (đợt 1)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách học viên dự thi môn tiếng Anh các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1, chi […]
14/09/2017

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016-2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm […]
12/09/2017

Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – […]
21/08/2017

Điểm bảo vệ KLTN tháng 7 năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2013 – 2017,  […]
21/08/2017

Bảng điểm học phần, điểm chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – […]
07/08/2017

Điểm thi TN, tháng 7 năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 7 năm 2017 đối với các lớp sinh viên hệ Đại học từ […]