14/09/2017

Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016-2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ phụ ( kỳ hè ) năm […]
12/09/2017

Bảng điểm học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2016 – […]
21/08/2017

Điểm bảo vệ KLTN tháng 7 năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2013 – 2017,  […]
21/08/2017

Bảng điểm học phần, điểm chấm phúc khảo thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2016 – […]
07/08/2017

Điểm thi TN, tháng 7 năm 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 7 năm 2017 đối với các lớp sinh viên hệ Đại học từ […]
04/08/2017

Danh sách dự thi lần 1 học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2016 – 2017 (Dự kiến)

Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD thông báo danh sách phân bổ sinh viên theo phòng thi ( Danh sách dự thi dự kiến) của […]
27/07/2017

Bảng điểm thi các học phần thay thế TN hệ CĐ khóa 2014, ĐH khóa 2012 (Học lại)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần, các học phần thay thế tốt nghiệp hệ Cao đẳng khóa […]
26/07/2017

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

1 – Mẫu bảng điểm thành phần ngành CNTT
16/06/2017

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần (có danh sách kèm theo)

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo thay đổi lịch thi một số học phần trong kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm […]
08/05/2017

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

 Mẫu bảng điểm thành phần, các học phần ngành CNTT Mẫu bảng điểm thành phần, các học phần ngành Viễn thông Mẫu bảng điểm thành […]