25/05/2018

Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (hệ CĐN)

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
16/05/2018

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1, 2

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 HK 2, lần 1 HK 1 năm […]
08/05/2018

Điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Đại […]
27/04/2018

Mẫu bảng điểm thành phần học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Ngành Công nghệ thông tin
18/04/2018

Bảng điểm thi lần 2 HK1 hệ CQ, lần 1 HK 1 hệ CĐN khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017 – […]
23/03/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1, lần 1 các lớp […]
21/03/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
20/03/2018

Danh sách thi lần 2 học kỳ 1, các lớp học lại riêng, TTTN năm 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách thi lần 2 học kỳ 1, lần 2 các lớp học lại riêng học kỳ 1, […]
23/01/2018

Bảng điểm các học phần thi thay thế tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 năm 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 các học phần thi thay thế tốt nghiệp […]
17/01/2018

ĐIểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp khóa 2013 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm bảo vệ Đồ án tốt nghiệp các lớp khóa 2013 – 2018, chi tiết xem File đính […]