20/07/2018

Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
19/07/2018

Bảng điểm các học phần thi thay thế TN năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần các học phần thi thay thế tốt nghiệp năm học 2017 […]
16/07/2018

Mẫu bảng điểm thành phần học phụ (kỳ hè) năm học 2017 – 2018

Ngành Công nghệ thông tin
07/06/2018

Kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 (Đợt 1 – 2018)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo kế hoạch và danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ B1 đối với sinh […]
30/05/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 2 năm học 17 – 18 (các lớp C15)

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
25/05/2018

Bảng điểm thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 (hệ CĐN)

Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần thi lần 1 học kỳ 2 năm học 2017 – […]
16/05/2018

Bảng điểm học phần thi lần 1 HK 2 các lớp Cao học khóa 2017 đợt 1, 2

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 HK 2, lần 1 HK 1 năm […]
08/05/2018

Điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi tốt nghiệp tháng 4 năm 2018 đối với sinh viên hệ Đại học chính quy, Đại […]
18/04/2018

Bảng điểm thi lần 2 HK1 hệ CQ, lần 1 HK 1 hệ CĐN khóa 2017

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2017 – […]
23/03/2018

Bảng điểm thi lần 1 HK 1, lần 1 các lớp HL (lớp riêng) năm học 2017 – 2018

Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo điểm thi, điểm kết thúc học phần kỳ thi lần 1 học kỳ 1, lần 1 các lớp […]