Thông báo Kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 và Thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế

Bảng điểm thi lần 2 HK 1 năm học 2018 – 2019
29/03/2019
Bảng điểm học phần thi lần 1 học kỳ 1 và các lớp học lại (lớp riêng) năm học 2018 – 2019
05/05/2019
Show all

Trung tâm KT & ĐBCLGD Thông báo kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 và Thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế đối với sinh viên đại học hệ chính quy tại Cơ sở Đào tạo Phía Bắc. Cụ thể như sau:

I – Kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 và Thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế.

II – Các quy định và mẫu đơn liên quan tới đăng ký thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019:

III – Các quy định và mẫu đơn liên quan tới đăng ký thi TOEIC chuẩn quốc tế:

Trân trọng thông báo!