Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Ngọc Hiếu

thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
[THÔNG BÁO] Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023
13/12/2023
ptit-logo
Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Vũ Lê Quỳnh Giang
20/12/2023

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: HƯỚNG TIẾP CẬN SWOT CHO CÂN BẰNG TẢI TRÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số: 9.48.01.04

Họ và tên NCS: Lê Ngọc Hiếu

Người hướng dẫn khoa học:

1. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trần Công Hùng

2. Tiến sĩ, Lê Xuân Trường

Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1. Lấy ý tưởng từ tiếp cận trong phân tích SWOT, đưa ra 02 hướng tiếp cận nhằm nâng cao hiệu năng cân bằng tải trên điện toán đám mây: hướng tiếp cận bên trong và hướng tiếp cận bên ngoài.

2. Với hướng tiếp cận từ bên trong bộ cân bằng tải, luận án đã kết hợp với các thuật toán máy học phổ biến, đưa ra 04 thuật toán cân bằng tải mới: MCCVA, APRTA, RCBA và ITA. Trong đó MCCVA là sự kết hợp giữa K-Means và SVM, APRTA là ứng dụng của ARIMA, RCBA là kết hợp của Bayes Naïve và K-Means, và ITA là thuật toán cải tiến từ Throttle.

3. Với hướng tiếp cận từ bên ngoài, luận án khảo sát cân bằng tải cloud từ hai yếu tố: mạng internet và hành vi người dùng. Đối mặt với vấn đề timeout và deadlock trên mạng, thuật toán PDOA được đề xuất để dự báo và giải quyết deadlock, nâng cao hiệu suất. Còn đối với người dùng, luận án tập trung vào độ ưu tiên tác vụ, phân biệt qua các request. Thuật toán k-CTPA được giới thiệu để phân bổ request dựa trên ưu tiên, tối ưu hóa cân bằng tải theo người dùng.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Kết quả của luận án hoàn toàn ứng dụng vào thực tiễn, tuy nhiên cần phải nghiên cứu trên môi trường cloud thực tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu tiếp theo nhằm cải tiến các thuật toán đề xuất, tăng cường độ chính xác và hiệu năng trong môi trường cloud biến thiên lớn, điện toán cạnh, điện toán sương mù.

Trang quyết định
Tóm tắt luận án tiến sĩ
Trang thông tin luận án tiến sĩ Tiếng Việt
Trang thông tin luận án tiến sĩ Tiếng Anh
Luận án tiến sĩ