Danh sách sinh viên còn nợ môn (học lại) học kỳ 1 năm học 2009-2010

Thủ tục, mẫu biểu liên quan tới Hồ sơ HSSV, Thẻ sinh viên, ra trường
28/10/2009
Thông báo: Kế hoạch học lại đợt 1 năm học 2009-2010 (hot)
30/10/2009
Show all
Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010; căn cứ thông báo về việc tổ chức học lại của Phòng GV&CTSV (số 90/GV&CTSV ngày 21/8/2009); và được sự cho phép của Lãnh đạo Học viện tại cuộc họp về kế hoạch tổ chức học lại vào sáng 28/10/2009, Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức học lại năm học 2009-2010 như sau:

1. Danh sách các môn học, sinh viên phải học lại (tính đến 12/10/2009): chi tiết xem tại bảng tin sảnh Nhà A1 hoặc xem, tải danh sách tại: www.ptit.edu.vu/giaovu (mục Kết quả học tập).

2. Khung kế hoạch và các môn học tổ chức học lại năm học 2009-2010.

– Đợt 1: 3,5 tháng: từ 09/11/2009 đến 28/02/2010, với dự kiến 50 môn (58 lớp riêng)  

– Đợt 2: từ 05/04/2010 đến 05/06/2010 và 01/07/2010-08/08/2010, với các môn còn lại và các số sinh viên phải học lại sau khi có kết quả thi học kỳ 1 năm học 2009-2010. Kế hoạch học lại đợt 2 sẽ có thông báo chi tiết sau; và Phòng GV&CTSV lưu ý những môn học có dưới 10 sinh viên học lại, sinh viên cần phải chủ động đăng ký học ghép ngay từ đầu học kỳ 2.

3. Lịch học lại đợt 1: có dự kiến lịch học chi tiết kèm (lịch học cũng được cập nhật trên trang web của Phòng GV&CTSV).

4. Đăng ký học lại:

– Thủ tục: căn cứ danh sách học lại đã công bố, sinh viên liên hệ nộp phí để đăng ký học lại (tại Phòng KTTC) và thực hiện việc học lại theo lịch học được thông báo. Sinh viên được đăng ký học lại tối đa 3 môn (sinh viên thuộc diện ngừng học được đăng ký học lại tối đa 7 môn).

– Thời hạn đăng ký: từ 05/11 đến 15/11/2009. Quá hạn trên, sinh viên không nộp phí học lại, coi như không đăng ký học lại.

– Phí học lại:  thực hiện theo quy định, thông báo của Học viện (70.000 đ/đvht: đối với lớp/môn học có trên 30 sinh viên học lại và các mức thu khác theo thông báo khi đăng ký học lại).

5. Tổ chức học lại và thi: theo quy chế, quy định đào tạo hiện hành (được thực hiện như môn học chính khóa trong tất cả các hoạt động điểm danh, làm bài tập/kiểm tra/thực hành, thi hết môn,…).

Phòng GV&CTSV thông báo tới tất cả các lớp sinh viên biết để thực hiện. Phòng GV&CTSV cũng đề nghị các Khoa/Bộ môn, CBGD phối hợp lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; các đơn vị có liên quan phối hợp để việc tổ chức học lại đạt kết quả.

Trân trọng!

Danh sách học lại