Thông báo đổi giờ học môn Tiếng Anh của lớp D09CN4

Thông báo kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao chào mừng ngày 20-11 (2009)
27/10/2009
Thông báo miễn học phần thực hành các môn GDTC-QP cho SV: Nguyễn Bá Nhật (C09CN)
28/10/2009
Show all

Thông báo đổi giờ học môn Tiếng Anh của lớp D09CN4
Thông báo số 146/GV&CTSV ngày 27/10/2009.

THÔNG BÁO

V/v: Đổi ngày học tiếng Anh lớp D09CN4

 

 

Kính gửi:           – Lớp D09CN4.

                           – Cô Nguyễn Thị Huệ, Bộ môn Ngoại ngữ- Khoa Cơ bản 1.

                           – Trung tâm CSVC&DV

 

Theo đơn đề nghị của lớp D09CN4 và giáo viên giảng dạy nhóm tiếng Anh D09CN4.1, Phòng GV&CTSV chuyển buổi học ngày thứ 7 (3 tiết đầu buổi sáng) chuyển sang thứ 5 (3 tiết cuối buổi sáng học từ ngày 29/10/2009-17/12/2009 học tại P.311A3.

Phòng GV&CTSV cũng đề nghị Trung tâm CSVC&DV bố trí phòng học theo lịch trên để đảm bảo kế hoạch học tập, giảng dạy.

Trân trọng thông báo!

 

Trưởng phòng GV&CTSV

Đào Quang Chiểu (đã ký)