17/05/2012

Mobifone Thông báo tuyển dụng tháng 05/2012

VMS – MobiFone là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông tin di động tại Việt Nam. Đồng hành cùng […]
16/04/2012

Thông báo: Tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2011-2012 (kỳ hè năm 2012)

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm học 2011-2012 của Học viện (kế hoạch số 116/KH-GV&CTSV ngày 01/03/2012), phòng GV&CTSV thông báo kế […]
29/03/2012

Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định KT, Kỷ luật, cấp học bổng sinh viên

(28/9/2012), phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên – Quyết định thi hành kỷ luật KHIỂN TRÁCH sinh viên nợ học phí – […]
15/03/2012

Thông báo: Lịch học và danh sách sinh viên học lại (lớp riêng) đợt 1 năm 2012

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm 2012 của Học viện; Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học lại, Phòng GV&CTSV […]
12/10/2011

Thông báo Danh sách sinh viên, tập thể được cấp học bổng, khen thưởng học kỳ 2 năm học 2010-2011

(12/10/2011), phòng GV&CTSV thông báo: Danh sách 433 sinh viên được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2010-2011 (File kèm)) (Sinh viên, các […]
06/10/2011

Thông báo về việc xử lý kỷ luật sinh viên nợ học phí năm học 2010-2011

(05/10/2011), phòng GV&CTSV thông báo số 211/TB-GV&CSTV, ngày 05/10/2011 (File kèm). THÔNG BÁO V/v: Xem xét kỷ luật sinh viên nợ học phí năm học […]
09/05/2011

Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định khen thưởng, kỷ luật, học bổng sinh viên năm học 2010-2011

(10/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo kết quả đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện và các quyết định kỷ luật sinh viên năm học 2010-2011: […]
03/05/2011

Học bổng học tập năm học 2010-2011

Thông báo về kết quả xét, cấp học bổng học tập học kỳ 1 (phiên họp ngày 28/4/2011 của Hội đồng xét cấp học bổng […]
29/04/2011

Thông báo lịch, TKB các lớp học lại trong học kỳ phụ (hè năm 2011) (update: 10/6/2011)

(10/6/2011), Phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch số 484/KH-GV&CTSV, ngày 10/6/2011 của Học viện về kế hoạch, TKB các lớp học lại hè năm 2011 […]
22/02/2011

Thông báo danh sách và bố trí sinh viên (D06) dự Lễ trao học bổng năm 2010 của Bộ TT-TT

(ngày 22/02/2011), thông báo số 20/GV&CTSV của Phòng GV&CTSV: (File kèm) THÔNG BÁO V/v: Bố trí sinh viên khóa 2006 dự Lễ trao học bổng […]